HDPL konferencija 2018.


XXXII. međunarodni znanstveni skup
JEZIK I UM
3. – 5. svibnja 2018. Rijeka (Hrvatska)

Druga obavijest
Korisničke upute


Korisničke upute i upute za prijavu