Čakovec
Adresa : -
Telefon : -
E-mail : -
Kontakt osoba : -


Dubrovnik
Adresa : -
Telefon : -
E-mail : -
Kontakt osoba : Nives Vidak, voditeljica regionalnog aktiva


Osijek
Adresa : -
Telefon : -
E-mail : -
Kontakt osoba : Draženka Molnar, voditeljica regionalnog aktiva


Pula
Adresa : -
Telefon : -
E-mail : -
Kontakt osoba : Renata Šamo, voditeljica regionalnog aktiva


Rijeka
Adresa : -
Telefon : -
E-mail : -
Kontakt osoba : Nataša Košuta, voditeljica regionalnog aktiva


Split
Adresa : -
Telefon : -
E-mail : -
Kontakt osoba : Anita Runjić-Stoilova, voditeljica regionalnog aktiva


Zadar
Adresa : -
Telefon : -
E-mail : -
Kontakt osoba : Marijana Kresić Vukosav, voditeljica regionalnog aktiva


Zagreb
Adresa : -
Telefon : -
E-mail : -
Kontakt osoba : Ivana Bašić, voditeljica regionalnog aktiva