HDPL konferencija 2024.


HRVATSKO DRUŠTVO ZA PRIMIJENJENU LINGVISTIKU
XXXVIII. međunarodni znanstveni skup

JEZIK U DOBA GLOBALIZACIJE

13. – 15. lipnja 2024.
Osijek (Hrvatska)

Prva obavijest Druga obavijest
First call Second call
Erster CfP Zweiter Call

Pretkonferencijski događaj


Izazovi suvremenog znanstvenoistraživačkog rada (2)
14. lipnja 2023.
Filozofski fakultet u Osijeku

Preuzmi dokument

HDPL konferencija 2023.


HRVATSKO DRUŠTVO ZA PRIMIJENJENU LINGVISTIKU
XXXVII. međunarodni znanstveni skup
JEZIK I MIGRACIJE
15. – 17. lipnja 2023.
Osijek (Hrvatska)

HDPL 2023. - Prva obavijest
CALS 2023 - First call
KGAL 2023 - Erster CfP
HDPL 2023. - Druga obavijest
CALS 2023. - Second Call
KGAL 2023. - Zweiter CfP
Poziv na XXXVII. skup HDPL-a 2023. (video)

Program
PosterHDPL konferencija 2022.


HRVATSKO DRUŠTVO ZA PRIMIJENJENU LINGVISTIKU
XXXVI. međunarodni znanstveni skup

STANDARDNI I NESTANDARDNI IDIOMI

9. – 11. lipnja 2022.
Osijek (Hrvatska)

Prva obavijest
Program skupa

HDPL konferencija 2022. pretkonferencijski događaj


HRVATSKO DRUŠTVO ZA PRIMIJENJENU LINGVISTIKU
XXXVI. međunarodni znanstveni skup

pretkonferencijski događaj

IZAZOVI SUVREMENOG ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKOG RADA

8. lipnja 2022.
Filozofski fakultet Osijek

HDPL konferencija 2021.


Poštovani članovi Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku,

 

u privitku dostavljamo Prvu obavijest za XXXV. međunarodni znanstveni skup HDPL-a „Jezik u digitalnom okruženju“, koji će se održati od 9. do 11. rujna 2021. godine u Osijeku. Iskreno se nadamo da će skup moći biti održan uživo, no to će, naravno, ovisiti o tadašnjim epidemiološkim uvjetima. Srdačno vas pozivamo da se prijavite za izlaganje na skupu. Bili bismo zahvalni kad biste poziv proslijedili i svojim kolegama koji nisu članovi Društva, a koje bi zanimala tema skupa.

 

S poštovanjem

 

Tanja Gradečak, predsjednica Organizacijskoga odbora

Ana Mikić Čolić, tajnica Organizacijskoga odbora

Prva obavijest
Program skupa

5. simpozij SCIMETH


Suvremene računalne metode obrade jezika

23. lipnja 2021.
Filozofski fakultet u Rijeci – u virtualnom okruženju na platformi Zoom

Centar za jezična istraživanja (CJI) i Laboratorij za istraživanje kulturne složenosti (LIKS) Filozofskoga fakulteta u Rijeci u suradnji s Hrvatskim društvom za primijenjenu lingvistiku (Regionalni aktiv HDPL-a Rijeka) 23. lipnja 2021. organizira znanstveni simpozij SCIMETH – Suvremene računalne metode obrade jezika kao jednodnevni pretkonferencijski događaj u sklopu međunarodnoga znanstvenoga skupa Centra za jezična istraživanja CLARC2021, koji će se održati od 24. do 26. lipnja 2021. na Filozofskome fakultetu u Rijeci – u virtualnom okruženju na platformi Zoom.

Simpozij okuplja sve znanstvenike, a posebice doktorande i poslijedoktorande u bilo kojoj grani filologije koji su zainteresirani za nove spoznaje o suvremenim metodama obrade jezika i/ili se i sami u svome radu koriste takvim metodama. Također, kao slušači dobrodošli su i studenti diplomskih studija.

POZVANA PREDAVANJA

Lucia Načinović Prskalo
Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
Strojno učenje i računalna obrada prirodnoga jezika

Benedikt Perak
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
EmoCNet – leksička semantika zasnovana na graf-analizi korpusnih
sintaktičkih konstrukcija

Slobodan Beliga
Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
Metodološki izazovi u analizi infodemije – predstavljanje rezultata projekta
InfoCoV

Mihaela Matešić
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Analiza stavova u društvenim medijima u istraživanju krizne komunikacije u
doba pandemije

Prva obavijest
Preliminarni program

HDPL konferencija 2020.


XXXIV. međunarodni znanstveni skup
JEZIČNO I IZVANJEZIČNO U MEĐUDJELOVANJU
24. do 26. rujna 2020.
Split, Hrvatska (online)

Program skupa

Ciklus radionica


Alati i metode računalne lingvistike:
Istraživanje jezika i komunikacije uporabom alata SketchEngine

Laboratorij za istraživanje kulturne složenosti (LIKS) Filozofskoga fakulteta u Rijeci u suradnji s Hrvatskim društvom za primijenjenu lingvistiku (Regionalni aktiv HDPL-a Rijeka) organizira ciklus radionica Alati i metode računalne lingvistike: Istraživanje jezika i komunikacije uporabom alata SketchEngine.

Prva obavijest
Prijavnica radionice

3. simpozij LinguaDOC: Računalni korpusi u frazeološkim istraživanjima


Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (Regionalni aktiv HDPL-a Rijeka) i Poslijediplomski doktorski studij „Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika” Filozofskoga fakulteta u Rijeci 15. studenoga 2019. organiziraju besplatnu radionicu Računalni korpusi u frazeološkim istraživanjima i frazeografiji.

Digitalni alati u kojima je korpuse moguće pretraživati obiluju različitim funkcijama, a njihovim je korištenjem moguće dobiti mnoge podatke o riječima, njihovoj okolini, značenjima, karakterističnosti i čestotnosti, promjenama i drugo. Ova je radionica namijenjena svima koje zanima upotreba alata Sketch Engine za pretraživanje korpusa, posebno u frazeološkim istraživanjima i za izradu frazeoloških rječnika. Praktični rad odvijat će se na mrežnome računalnom korpusu hrvatskoga jezika hrWaC.

Ostale su informacije vezi s radionicom dostupne na mrežnim stranicama Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku www.hdpl.hr  i Poslijediplomskoga doktorskog studija „Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika” https://www.ffri.uniri.hr/hr/ fakultet-i-studiji/studijski- programi/2-uncategorised/264- drstudhjk.html te na društvenoj mreži Facebook https://www.facebook.com/ hdplrijeka/.


Prva obavijest Program Prijavnica
Veselimo se Vašem dolasku!

4. SCIMETH - Digitalni alati i resursi u jezikoslovlju


15. svibnja 2019.
Filozofski fakultet, Sveučilišna avenija 4, HR-51000 Rijeka

Centar za jezična istraživanja (CJI) i Laboratorij za istraživanje kulturne složenosti (LIKS) Filozofskoga fakulteta u Rijeci u suradnji s Hrvatskim društvom za primijenjenu lingvistiku (Regionalni aktiv HDPL-a Rijeka) 15. svibnja 2019. organizira znanstveni simpozij SCIMETH – Digitalni alati i resursi u jezikoslovlju kao jednodnevni pretkonferencijski događaj u sklopu 33. međunarodnoga znanstvenoga skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku, koji će se održati od 16. do 18. svibnja 2019. na Filozofskome fakultetu u Rijeci.

Za sudjelovanje na simpoziju potrebno je prijaviti se popunjavanjem obrasca na adresi https://goo.gl/forms/FKxbBUtIUCWhXdw52 do 30. travnja 2019. godine. Ostale informacije dane su u Prvoj obavijesti na mrežnim stranicama organizatora simpozija.

Simpozij okuplja sve znanstvenike, a posebice doktorande i poslijedoktorande u bilo kojoj grani filologije koji su zainteresirani za nove spoznaje o digitalnim metodama u jezikoslovnim istraživanjima i/ili se i sami u svome radu koriste digitalnim alatima i resursima. Također, kao slušači dobrodošli su i studenti diplomskih studija.

POZVANA PREDAVANJA
Tomaž Erjavec, Institut Jožef Stefan, Slovenija
Introduction to the research infrastructure CLARIN

Nikola Ljubešić, Institut Jožef Stefan, Slovenija
Repozitorij CLARIN i servisi

Ivana Lalli Paćelat, Sveučilište u Puli, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
O specijaliziranim i prijevodnim korpusima i njihovoj uporabi

Ivana Filipović Petrović, Zavod za lingvistiku HAZU i
Jelena Parizoska, Učiteljski fakultet u Zagrebu
Sketch Engine i Lexonomy: digitalni alati za izradu Frazeološkoga rječnika hrvatskoga jezika

Benedikt Perak, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Stvaranje i analiza korpusa parlamentarnih debata

Tema je ovogodišnjega SCIMETH-a vezana uz rastuću potrebu za razvijanjem empirijskih metoda, poznavanjem jezičnih resursa i korištenjem računalnih alata u jezikoslovnim i komunikološkim istraživanjima.

Uz pozvana izlaganja održat će se i okrugli stol Računalni resursi i alati u lingvističkim istraživanjima.

Prva obavijest Program

LinguaDOC


Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku – Regionalni aktiv HDPL-a Rijeka i Poslijediplomski doktorski studij „Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika” Filozofskoga fakulteta u Rijeci 30. studenoga 2018. organiziraju Radionicu za mentore doktorskih disertacija iz lingvistike.

Prva obavijest Program Sažeci predavanja Prijavni list

3. simpozij SCIMETH – Etička pitanja u suvremenim lingvističkim istraživanjima


2. svibnja 2018.
Filozofski fakultet, Sveučilišna avenija 4, HR-51000 Rijeka

PRVA OBAVIJEST

Centar za jezična istraživanja (CJI) Filozofskoga fakulteta u Rijeci u suradnji s Hrvatskim društvom za primijenjenu lingvistiku (Regionalni aktiv HDPL-a Rijeka) organizira 2. svibnja 2018. znanstveni simpozij SCIMETH – Etička pitanja u suvremenim lingvističkim istraživanjima kao pretkonferencijski događaj u sklopu 32. međunarodnoga znanstvenoga skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku, koji će se održati od 3. do 5. svibnja 2018. godine na Filozofskome fakultetu u Rijeci.

Simpozij okuplja sve znanstvenike, a posebice doktorande i poslijedoktorande u bilo kojoj grani filologije, koji su zainteresirani za nove spoznaje o etičkim izazovima u lingvističkim istraživanjima i/ili su i sami u svome radu bili suočeni s nekom etičkom dvojbom. Također, kao slušači dobrodošli su i studenti diplomskih studija.

POZVANA PREDAVANJA

Kristina Cergol Kovačević, Sveučilište u Zagrebu,
Etika istraživanja u primijenjenoj lingvistici: što, zašto i kako?
Zvjezdana Vrzić, Sveučilište u Rijeci – Sveučilište u New Yorku (SAD)
Pitanja etičnosti u jezičnim istraživanjima na terenu i nakon njega

Prva obavijest Prijavnica Sažetci predavanja

LinguaDOC – I. znanstveni skup doktoranada HDPL-a


Riječki i Zagrebački aktiv Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku u suradnji s Poslijediplomskim znanstvenim doktorskim studijem „Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika” pri Filozofskom fakultetu u Rijeci najavljuju

LinguaDOC – I. znanstveni skup doktoranada HDPL-a
sa središnjom temom
Istraživanje – od zamisli do objave
25. studenoga 2017.
Rijeka (Hrvatska)

Program skupa

2. simpozij SCIMETH:
Scijentometrija i objavljivanje znanstvenih radova u lingvistici


3. svibnja 2017.
Filozofski fakultet, Sveučilišna avenija 4, HR-51000 Rijeka

Preuzmi dokument

HDPL 2016 Program skupa


XXX. međunarodni znanstveni skup
Rijeka, 12. – 14. svibnja 2016.
Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja
Program skupa (PDF)
Knjižica sažetaka (PDF)

1. simpozij SCIMETH


Metodologija znanstvenih istraživanja: statistika u filološkim istraživanjima
11. svibnja 2016.
Filozofski fakultet, Sveučilišna avenija 4, HR-51000 Rijeka

PROGRAM
PRVA OBAVIJEST
Centar za jezična istraživanja (CJI) Filozofskoga fakulteta u Rijeci u suradnji s Hrvatskim društvom za primijenjenu lingvistiku (Regionalni aktiv HDPL-a Rijeka) organizira 11. svibnja 2016. znanstveni simpozij SCIMETH – Metodologija znanstvenih istraživanja: statistika u filološkim istraživanjima kao pretkonferencijski događaj u sklopu 30. međunarodnoga znanstvenoga skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku, koji će se održati od 12. do 14. svibnja 2016. godine na Filozofskome fakultetu u Rijeci.

Simpozij okuplja sve znanstvenike, a posebice doktorande i poslijedoktorande u bilo kojoj grani filologije, koji su zainteresirani za primjenu statističkih metoda u jezikoslovnim istraživanjima. Također, kao slušači dobrodošli su i studenti diplomskih studija.

Za sudjelovanje je potrebno prijaviti se slanjem popunjenog obrasca na adresu:

mmatesic@ffri.hr do 20. travnja 2016.

Sudionici koji se prijave kao izlagači bit će zamoljeni da pripreme svoje prikupljene podatke na kojima žele provesti statističku obradu, o čemu će dobiti podrobne upute odmah po dostavljenoj prijavnici.

Više obavijesti možete preuzeti ovdje.

HDPL XXX. međunarodni znanstveni skup


12. – 14. svibnja 2016.

Rijeka (Hrvatska)

JEZIK KAO PREDMET PROUČAVANJA I JEZIK KAO PREDMET POUČAVANJA

Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku već četiri desetljeća okuplja istraživače, nastavnike, prevoditelje i druge članove koji nastoje proniknuti u bit jezika kojim komuniciramo.

Niz je pitanja vezanih uz jezik koja svakodnevno postavljamo u svojim osobnim, ali i stručnim životima, pa na mnoga od njih tražimo odgovore u znanstvenim, predavačkim i prevodilačkim istraživanjima.

Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku odlučilo je svoje godišnje savjetovanje posvetiti promišljanju jezika kao predmeta proučavanja na svim jezičnim razinama, temeljenih na različitim metodologijama istraživanja, kao i primjeni kroz promišljanje jezika kao predmeta poučavanja.

Na skupu očekujemo, kao i svake godine, veliki broj članova HDPL-a i drugih lingvista.

Pozvani predavači su:

Jean-Marc Dewaele (University of London)

Dylan Glynn (Université Paris 8)

Sarah Mercer (Karl-Franzens-Universität Graz)

Jelena Mihaljević Djigunović (Sveučilište u Zagrebu)

U povodu velikih obljetnica prvoga dana skupa organiziramo i okrugli stol s temom: Četrdeset godina HDPL-a – vidljivi tragovi  u razvoju hrvatske lingvistike, na kojemu će uvodno izlaganje održati Milica Gačić.

Posljednjih je godina HDPL započeo s organiziranjem pretkonferencijskih događaja – ove je godine tema Statistika u filološkim istraživanjima.

Nastavljamo i s nagrađivanjem najboljih izlaganja mladih istraživača.

O svemu više pročitajte u Drugoj obavijesti.

Prijave za izlaganja očekujemo do 29. veljače 2016.

NOVO PREDSJEDNIŠTVO HDPL-a


Dragi članovi Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku,

na izbornoj skupštini Društva koja je održana u petak 4. prosinca 2015. godine za novu predsjednicu izabrana je prof. dr. sc. Diana Stolac, a za tajnicu prof. dr. sc. Marija Brala Vukanović. Članovi su Predsjedništva: dr. sc. Sanda Lucija Udier (potpredsjednica), mr. sc. Lia Dragojević (dubrovački ogranak), izv. prof. dr. sc. Tanja Gradečak Erdeljić (osječki ogranak), doc. dr. sc. Mihaela Matešić (riječki ogranak), doc. dr. sc. Magdalena Nigoević (splitski ogranak), doc. dr. sc. Barbara Vodanović (zadarski ogranak), dr. sc. Kristina Cergol Kovačević (zagrebački ogranak). 

Želimo novom vodstvu HDPL-a puno sreće i uspjeha radu!

aaaaa

PRIPREMA ZBORNIKA


Poštovani članovi i suradnici,
zahvaljujemo sudionicima koji su do roka poslali svoje priloge za zbornike. Proces recenziranja je u tijeku.
Srdačno,
HDPL

HDPL 2015 UPUTE AUTORIMA

Slike sa skupa HDPL-a 2015.


HDPL_2015_home_page_picture.jpg